Je bevindt je hier : start / Carrières bij SOMTP

Carrières bij SOMTP


 

STAGES EN LEERTRAJECTEN

 

Wij stellen het bedrijf open  voor de werknemers van morgen,en wensen dat de integratie van éénieder binnen SOMTP een moment van uitwisseling en engagement is en aldus éénieder laat groeien, ook het bedrijf zelf.

 

De opname van leerlingen, studenten of beroepspersonen in het bedrijf, staat ons toe om hen op te leiden en hen te informeren. Wij zijn ervan overtuid dat dergelijke uitwisselingen en engagementen verrijkend zijn voor alle deelnemers.Wij geven alzo de kans om een vak te leren doormiddel van stages en leertrajecten.

 

Wij bieden diverse en gevarieerde stages aan stageaires uit alle richtingen :

- Kennismakings stage

- Bac Pro - Lyceum

- BTS - Lyceum

- Stage voor professionele omschakeling met erkenning van een CQP van de branche.Volwassenen-opleidings organisme

- PMSMP (periode van praktische beroepsopleiding)

 

Wij begeleiden de deeltijdse studenten in de volgende specialiteiten: techniek, sales of administratie.

De stagiaires hebben de mogelijkheid om een vak te leren met onze medewerkers en deze cursus geeft de mogelijkheid om een sterke professionele en erkende ervaring op te doen om een eerste baan te vinden.

Elke student heeft een bevoegde tutor die hem volgt gedurende zijn leertraject, zowel in het vak als in ondersrteuning voor zijn studie.

 

 

Over het algemeen wordt één op de twee stagiaires aangenomen aan het eind van zijn leertraject.In het technische domein,krijgen zeker  twee op de drie stageairs een job aangeboden en blijven dan vervolgens in het bedrijf.

 

 

  

OPLEIDING

 

Wij hechten een groot belang aan ieders opleiding, omdat dit het mogelijk maakt om de vaardigheden van onze medewerkers in stand te houden en verder te ontwikkelen. Via de opleiding, garanderen wij de inzetbaarheid van éénieder en bevorderen daardoor de interne mobiliteit– maar ook de geografische mobiliteit – zodat de inbreng van onze medewerkers ons bedrijf doet groeien.